PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU anunță concurs pentru consilier principal la  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier principal pe perioadă nedeterminată,  la   Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției Amenjarea teritoriului și urbanism:

Cerinţe:

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism, arhitectură sau construcţii
  • Vechime în specialitatea studiilor- minim 5 ani
  • Cunoştinţe operare pe calculator- nivel mediu

Proba eliminatorie de calculator și proba scrisă a concursului se vor desfăşura în data de 03.08.2021, ora 8,30, respectiv proba scrisă la ora 12,30,  la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, Piata Mică, nr.25, cam.109, iar interviul în data de 09.08.2021, ora 10,00, la sediul instituţiei.         

         Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 28.06.2021-19.07.2021 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Piata Mică, nr.25, cam.109.

        Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 835, sau pe www.sibiu.ro la secțiunea Angajări.

Detalii

Distribuie acest job

Caută loc de muncă

Domeniu