Drumuri și Poduri Sibiu SA

Follow

Această companie nu are joburi active

Drumuri și Poduri Sibiu SA

About Us

SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, detinute integral de Consiliul Judetean Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/1005/1998 in data 01.04.1998.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane respectiv cu dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale (republicata), OUG nr.109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale art.187 din Codul Civil si Hotararile Consiliului Judetean Sibiu.

Sediul societatii comerciale este in Sibiu, str. sos. Alba Iulia, nr. 68, judetul Sibiu.

Activitatea principala este realizarea de lucrari de constructii a drumurilor judetene, reparatia si intretinerea de drumuri si poduri, producerea si comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de constructii pentru persoane fizice si juridice.

Alte activitati sunt producerea si comercializarea produselor fabricate de societate: asfalt, produse bituminoase, emulsie, nisip, pietris, prefabricate, inchirieri de mijloace de transport si utilaje specifice.

Adresa:

550052 – Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68

Telefon:

0269-210.095; 0269-210.884

Fax:

0269-23.58.85

Contact Us